تحلیل داده سایت ها

ارائه گزارش تحلیلی از اطلاعات محتواها و کامنت های سایت

داشبورد

وضعیت کل

کل پست ها۶۷%
پست های پاسخ داده شده۸۲%
کامنت ها۳۶%

وضعیت آخرین سال

کل پست ها۸۷%
پست های پاسخ داده شده۷۶%
کامنت ها۴۰%

پست های پاسخ داده شده

۲۰۱۹ ۵۹%
۲۰۱۸ ۷۰%
۲۰۱۷ ۲۵%
۲۰۱۶ ۴۸%
۲۰۱۵ ۸۲%

تفکیک موقعیت کاربران

۸۷%
تهران
۷۶%
تبریز
۹۰%
اصفهان
۴۰%
کرمان
۴۰%
ارومیه

همکاران پروژه تحلیل داده سایت ها

Content One

Online Content Marketing System

Opoint

Data Analysis Dashboard

نحوه درخواست پروژه

    • ثبت اطلاعات شرکت / استارتاپ / پروژه
    • بررسی توسط تیم پشتیبانی
    • شروع همکاری

تمام روند فوق در طول یک هفته انجام خواهد شد این رویه به دلیل ترافیک و استقبال غیرمنتظره بوده و در تلاشیم تا این زمان رو سریعا به حداقل برسونیم.